понеделник, 20 януари 2014 г.

Най-нечакания.
Най-забравения.
Най-кръглия.
Най-тежкия 
и
Най-отговорния.
или може би
Най-мъдрия.
Най-неизплакания.
Най-скучния и
Най-не празничния.
Най-тъжния.

Ден, в който си роден.