четвъртък, 28 май 2015 г.

     
                     ВЪПРОСИТЕЛНИ


Съществува ли мълчание между приятели?
Натрупва ли се?
А мълчание ли е или недоизказани мисли?
По принцип приятелството не протича ли гладко?
Изчезва ли близостта по време на мълчание?
Приятели ли са?